raportul comisiei C.E.A.C.

 

RAEI – Partea a II-a

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

 

 

 

Nr. crt

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1 Informarea

cadrelor

didactice despre

oferta cursurilor

de formare

 

4 Stimularea cadrelor

didactice  în vederea

participãrii la

cursurile de formare

Permanent Resp.perf. /dir.:

 

– procurare oferte

cursuri

– afișare/

comunicare

Ofertã cursuri

 

Comentarii: 

   Realizat.

  •    Informarea operativã și permanentã a cadrelor didactice reprezintã o prioritate
2 Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
  Înființarea și

desfãșurarea

activitãții

cercurilor de

matematicã și

lb.românã

1,2 Consolidarea și

perfecționarea

cunoștințelor 

 

An școlar

2011-2012

 

Responsabili

Cercuri

 

 
Comentarii:

  • Realizat
  • Creșterea numãrului de elevi cu rezultate bune și foarte bune la matematicã și limba românã
3 Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
  Participarea

elevilor  la

concursuri și

olimpiade școlare

2 Obținerea de

rezultate performante

 

Conform

calendarului

de

desfãșurare

 

Cadrele

didactice:

– înscrierea

elevilor

– participarea

elevilor

Numãr elevi

premiați

 

Numãr diplome

 

Comentarii:

  • Realizat

Rezultatele obținute au validat seriozitatea și calitatea pregãtirii elevilor.

   Rezultate:

   creșterea numãrului de elevi premiați la concursuri și olimpiade școlare

4 Recompensarea

elevilor cu

rezultate bune și

foarte bune

2 Stimularea și

dezvoltarea

motivației elevilor

pentru obținerea de

rezultate performante

Mai 2012 Dir.:

– centralizeazã 

rezultatele

– identificã

sursele de

finanțare

– asigurã

desfãșurarea

premierii

Numar premii
Comentarii:

   Realizat

    S-a realizat stimularea registrului emoțional al elevilor.

   Rezultate:    Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și pãrinților

 

 

RAEI – Partea a IV-a.

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

 

 

 

Nr. crt

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1 Includerea obligatorie,

în fiecare semestru,  în cadrul  orelor  de

consiliere și or ientare, a unei teme

care sã punã în

dezbatere problema

violenței  între elevi și a relațiilor dintre elevi – cadre didactice, personalul  didactic auxiliar și nedidactic

1;2 Prevenirea și

combaterea

agresiunilor fizice, verbale sau de  altã naturã care se pot

exercita asupra

elevilor,  cadrelor

didactice si a  altor categorii de

personal din cadr ul unitãții școlare,

provenite din

partea  unor

persoane  strãine de mediul școlar

 

Începutul

fiecãrui

semestru

 

Coordonatorul de

proiecte

și programe ed.

– comunicã

diriginților

– verificã

planificãrile la

dirigenție 

 

 

 

Directorii:

– solicitã prezența

la dezbateri, a

reprezenta nților

Poliției și Poliției

Comunitare 

 

Planificãri

 

2 Întâlniri  ale  elevilor  și cadrelor  didactice  cu reprezentanți  ai Po liției, în vederea  realizãrii  unor dezbateri  pe  teme referitoare la fenomenul violenței în

școalã

5 Permanent

 

Procese

verba le

 

3 Efectuarea  cu

responsabilitate  a

serviciului  pe  școalã  (cadre  didactice  și elevi). 

6 Conform

graficelor 

 

Comisie serv.:

– întocmește

graficul

serviciului pe

școalã

– monitorizeazã 

efectuarea

serviciului

Tabele

centralizatoare

privind 

diminuarea

numãrului

de  agresiuni 

exercitate

asupra elevilor  și personalului

unitãții școlare

4 Analiza stãrii

disciplinare  a elevilor  și raportarea  la ISJ a

cazurilor de violențã

6 Lunar Învãțãtorii/dirig:

– dezbat eventualele cazuri de violențã

– întrunesc

Cons. Prof. și aplicã sancțiuni, dacã este cazul

Dir.: – raporteazã

eventualele cazuri

5 Inițierea de activitãți

extrașcolare pentru

prevenirea violenței

2 Mãrirea câmpului

de alternative de

petrecere a

timpului  liber ;

Conform

graficului 

 

Coordonatorul de proiecte

și programe ed.:

– întocmesc

gf.desfãșurãrii

activitãților

propuse

– organizeazã

activitãțile

 
6 Consilierea  individualã și de grup a elevilor în vederea prevenirii

comportamentelor

agresive.

5 Diminuarea

comportamentelor

agresive și creșterea

gradului de

conștientizare al

elevilor, privind

urmãrile negative

 ale agresivitãții

Când este

cazul

Coordonatorul de proiecte

și programe ed.:

– asigurã

consilierea

elevilor cu

personal

specializat

 
Efecte scontate:

   Micșorarea/diminuarea numãrului de cazuri de violențã din unitate

7 Înregistrarea și

comunicarea sistematicã a

rezultatelor evaluãrii

elevilor și pãrinților

1;6 Realizarea unei

comunicãri

obiective și

eficiente  între actorii câmpului

educațional

Permanent Cadrele

didactice:

– înregistreazã

notele în

cataloage și

carnete

– comunicã

– stabilesc și

desfãșoarã orele

de pregãtire

Ca taloage

 

 

Carnete de elev

 

 

Procese verbale

 

8 Stabilirea și cunoașterea,

de cãtre elevi și pãrinți, a metodelor și tehnicilor de evaluare 

Asigurarea

transparenței

actului educativ

Septembrie
9 Desfãșurarea orelor de pregãtire suplimentarã

 

Realizarea unui cadru optim pentru:

– obținerea

performanței

școlare;

– remedierea

rezultatelor slabe;

– obținerea unui procentaj de peste 70% note peste 5.

Conform

graficelor

suplimentarã Grafice pregãtire

 

 

 

Numãr de  elevi

promovați

10 Optimizarea organizãrii timpului a locat lecției   Îmbunã tãțirea

metodelor de

predare, la clase,

și corelarea

volumului și

complexitãții

materialului

didactic

transmis, cu nivelul mediu  de

achiziții școlare

existente.

Permanent    
Efecte scontate:

   Creșterea numãrului de elevi cu rezultate bune și foarte bune la învãțãturã

   Creșterea procentului  de promovabilitate la nivelul școlii

   Creșterea procentului  de note peste 5 la evaluãrile naționale

   Dobândirea competențelor

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: